'; str += ""; str += "
"; str += "
"; //alert("2"); article=document.getElementById('article').innerHTML; //alert("3"); if(article.indexOf(strAdBegin)!=-1){ str +=article.substr(0,article.indexOf(strAdBegin)); strTmp=article.substr(article.indexOf(strAdEnd)+strAdEnd.length, article.length); }else{ strTmp=article } //alert("4"); //str +=strTmp.substr(0,strTmp.indexOf(strFontSize)); //strTmp=strTmp.substr(strTmp.indexOf(strFontSize)+strFontSize.length, strTmp.length); str += strTmp; //str +=strTmp.substr(0,strTmp.indexOf(strdoPrint)); //str +="window.print()"; //str +=strTmp.substr(strTmp.indexOf(strdoPrint)+strdoPrint.length, strTmp.length); str += "
"; //alert("5"); str += "
安远县人民政府 版权所有
"; str += ""; str += " "; document.write(str); document.close(); } //插入打印代码~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~结束~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ub8优游平台

您现在的位置:ub8优游平台 >> 网站相关信息

版权说明

文章来源:发布者:网站管理员发布时间:2017年06月06日 18:20:00 【浏览字号选择:

安远县人民政府网是县在互联网上面向世界宣传安远的窗口,是转变政府职能、打造透明政府、提高政府公共服务水平接受社会监管的平台。

安远县人民政府网政务类信息的发布源,同时还组织了大量的反映全县经济、文化和社会风貌等方面的信息。本网站在自行采写新闻类、文献类、服务类等方面的信息同时,也在国内公开发行的书籍、刊物中选用了一些介绍兴国的文章、图片等资料。被选用的文章、图片等资料的作者,如认为直接选用不妥,恳请及时与我们联系,我们将予以删除等妥当处理。由相关部门和单位提供的网站内容,也请严格遵守中华人民共和国各项知识产权法律、法规和具有约束力的规范性文件一些单位和部门需要转载本网站上的文字图片、视频等资料时,必须直接与作者联系征得同意,请勿直接转载。任何媒体、互联网站和商业机构不得利用本网站发布的内容进行商业性的原版原式地转载,也不得歪曲和篡改本网站所发布的内容。

  特此声明

安远县人民政府办公室
安 远 县 信 息 中 心